Schemaändring!

Tillsammans med alla instruktörer har vi gjort några små ändringar till schemat. Nybörjarpassen på måndagar och onsdagar blir lite längre, måndagar 17.30-18.45 och onsdagar 17.30-19.00. På onsdagar blir det tävlingsorienterad pass för bjj fortsättare och mma avancerade grupp samtidigt, 19-20.30. Och vi lägger ett till tävlingsorienterad grapplingspass till fredagar 17.30-19.00, det här passet blir med/utan gi, beroende om nästa kommande tävling.

Vi hoppas att på det här sättet får båda nybörjare och de tävlande lite mer tid för träning!

Uppdaterad schema finn nu här!