Integritetspolicy (GDPR)

Från 25 maj 2018 gäller EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) som bl.a. innebär ett stärkt skydd för enskildas personliga integritet och därigenom ställer hårdare krav på hur personuppgifter får behandlas

För att du ska kunna bli medlem i Hilti Akademi Nord behöver vi ditt samtycke till att få spara och behandla dina personuppgifter, så som kontaktuppgifter och i idrott online. Detta för att dina uppgifter ska finnas till hands för att du ska ingå i Hilti Akademi Nords försäkring och att vi kan registrera och hantera medlemslistor, medlemsaktiviteter och klubbens ekonomi.

Om du vill läsa mer om hur Hilti Akademi Nord behandlar dina personuppgifter kan du hitta information om detta i vår Integritetspolicy via länken. Där har vi samlat all information om vad för slags data vi behandlar, i vilka syften vi använder den och hur länge vi sparar den. Här hittar du också information om de rättigheter du har över den information du har lånat ut till oss, och hur du faktiskt bestämmer över på vilket sätt vi får använda den.

Tänk på att inte dela med dig av några känsliga personuppgifter till oss, d v s information som rör: etnisk bakgrund, sexuell läggning, politisk åskådning, hälsotillstånd, religiös övertygelse, eller facktillhörighet. Vi har som regel att varken samla in eller behandla sådana uppgifter och avråder dig från att lämna denna typ av information till oss.

Om du av någon anledning ändå väljer att dela med dig av känsliga personuppgifter så anser vi att du i och med detta också har givit oss ditt uttryckliga samtycke, och förutsätter att du vill att vi ska spara och behandla dessa uppgifter i vår databas. Vi förbehåller oss också rätten att utan ditt medgivande radera alla känsliga uppgifter enligt ovan.

Det är viktigt för oss att du känner att vi värnar om din integritet och du även känner dig trygg med vår hantering av dina personuppgifter. Därför vill vi betona att Hilti Akademi Nord alltid tar hand om dina uppgifter på ett pålitligt och lagligt sätt.