Årsmöte 2022

Datum: 2022-03-05

Tid: 11:00

Plats: Klubblokalen

Information inför Årsmötet:

§ 1 Fastställande av röstlängd för mötet

§ 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

§ 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

§ 4 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

§ 5 Fastställande av föredragningslista

§ 6 a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

§ 7 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

§ 8 Fastställande av medlemsavgifter:

§ 9 Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret

§ 10 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

§ 11 Val av a) ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år; b) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år

§ 12 Val av valberedning

§ 13 Mötets avslutande

Vill ni komma med förslag på ändringar i någon form så skicka till styrelsemailen styrelsen.akademinord@gmail.com senast den

Terminsstart!

Vårterminen drar igång den 10 januari

Det börjar med BJJ 17:30, för att sedan följas av ett MMA-pass 19:00.

Nu tar vi lite julledigt och öppnar upp för nya medlemmar igen i januari. Alla är välkomna ner till oss på Akademi Nord för lite härlig kampsport ledd av ett rutinerat gäng ledare ska vi se till att det blir riktigt kul!

Viktigt meddelande

Städdag den 8:e januari kl. 9:30-12. Vid frågor kontakta styrelsen

Ny Styrelse 2021

För att kontakta styrelsen, skicka gärna e-post till styrelsen.akademinord@gmail.com eller kontakta någon av följande personer nedan.

Hilti Akademi Nord IF styrelsen 2021

  • Karim Makdoumi, ordförande
  • Mats Jonsson, vice ordförande
  • Erik Isberg, sekreterare
  • Fredrik Stolz, kassör
  • David Eriksson, ledamot
  • Driton Kllokoqi , ledamot

Start vårterminen 2022-01-10

Vi kan nu med glädje meddela att vi öppnar upp klubben efter FHM:s restriktioner och ser fram emot att se både nya och gamla medlemmar tillbaka på mattan. Schemat finns under fliken ”schema” och inga ändringar är gjorda.

Vecka 2 drar vi igång och de kommer finnas kontaktpersoner nere på plats som kan svara på frågor. Håll koll på schemat för vilken tid och dag det är träning för just det du vill träna.

Efter varje pass ska lokalen städas tillsammans och sedan lämnar man inför nästa grupp som kommer.

Vi ser helst att man byter om och duschar hemma i den mån det går för att förhindra spridning och vid öppen matta så gäller det att man städar efter sig och plockar ordning på skydd och liknande material.

Gå gärna med i vår Facebookgrupp för medlemmar. Sök Akademi Nord medlemmar

Årsmöte 2021

Nedan finns information om och till det kommande årsmötet.


Tid: 12:00 Plats: Klubblokalen

§ 1 Fastställande av röstlängd för mötet

§ 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

§ 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

§ 4 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

§ 5 Fastställande av föredragningslista

§ 6 a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

§ 7 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

§ 8 Fastställande av medlemsavgifter:

§ 9 Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret

§ 10 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

§ 11 Val av a) föreningens ordförande för en tid av 2 år b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år; c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år;

§ 12 Övriga frågor, Val av revisor, Val av valberedning

§ 13 Mötets avslutande

Önskar ni komma in med förslag på nya styrelsemedlemmar kontakta Sanne Kilpala eller Jacob Valegren som är valberedning på e-post sannekilpala@hotmail.se alt. jakobvalegren@gmail.com .

Vill ni komma med förslag på ändringar i någon form så skicka till styrelsemailen styrelsen.akademinord@gmail.com senast den 5/2.

Kallelse till årsmöte.

Styrelsen kallar härmed till årsmöte. Mötet kommer äga rum i klubbens lokaler den 7:e februari 2021 klockan 12:00. Vi kommer även erbjuda deltagande via internet.
Mer information kommer framöver.

Vid frågor kontakta styrelsen. styrelsen.akademinord@gmail.com

Info från styrelsen

Vi behöver tyvärr meddela att pga Folkhälsomyndighetens restriktioner i Örebro län gällande Covid-19 så kommer klubben att vara stängd fram till den 24e november till att börja med. Utöver barnträningen bedrivs ingen träning under denna tid. Till den 24e november kommer en ny bedömning att göras om klubben kan öppna igen eller om restriktionerna fortsätter att gälla. Vi ber alla medlemmar ha förståelse för detta och vara peppade på att fortsätta träningen så fort detta är över.

Vid frågor kontakta styrelsen. styrelsen.akademinord@gmail.com

Kallelse till årsmöte 2019

Kallelse till årsmöte för föreningen Hilti Akademi Nord IF

Datum: 21/02 2019

Tid: 18:00

Plats: Klubblokalen

Dagordning

§ 1 Fastställande av röstlängd för mötet

§ 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

§ 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

§ 3 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

§ 4 Fastställande av föredragningslista

§ 5 a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

§ 6 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

§ 7 Fastställande av medlemsavgifter

§ 8 Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret

§ 9 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

§ 10 Val av
a) föreningens ordförande för en tid av 2 år;
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;
c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år;

§ 11 Övriga frågor

§ 12 Mötets avslutande

Önskar ni komma in med förslag på nya styrelsemedlemmar kontakta Sanne Kilpala eller Mattias Awad som är valberedning på e-post sannekilpala [at] hotmail.se eller mattias.awad [at] ovako.com

Vill ni komma med förslag på ändringar i någon form så skicka till styrelsemailen styrelsen.akademinord [at] gmail.com

Varmt välkomna!

Malin har signat med Bellator!

Akademi Nords profighter Malin ”The Herminator” Hermansson har signat med en av världens största MMA organisationer, Amerikanska organisationen Bellator.

Det här är stort!

Malin kom ut med information igår på hennes Instagram -konto:

#Repost @mghermansson
• • •
Here we go.
I’m now the first swedish female fighter to be signed by @bellatormma
One of the largest MMA organisations in the world.
This is a big goal for me in my martial arts career and im very thankful to Bellator for this huge oppourtunity.
I also look forward to take over and show u more of The Herminator 😈
I’m ready for this.

Thanks to my managers at @battlereadyfm
My team and home @akademinord Örebro , @balimma , my trainingpartners, coach @stoltz79 and my coach and 2nd half @phjulstrom who been training me from the start and helps me evolve all the time.

Also thanks to my sponsors and people who have supported me on the way.
@fightlifepromotion @synergyworldwide@evofightwear @ryggcenter Optcom @nordic.fighter NetCon Cronimet @blacktip_swimwear .
.📸 @team_crunchkin

Hela klubben gratulerar!