Viktig information gällande coronavirus (senast uppdaterad 2020-06-12)

2020-06-12

Budo- & kampsportsförbundet har igår kommit ut med råd och riktlinjer avseende kampsportsutövning. Detta betyder att vi snart kommer ha möjlighet att köra igång med träning i någon form. Inför detta måste styrelsen göra en plan hur kan vi starta vår verksamhet. Styrelsen kommer träffas på söndag, och nästa vecka på onsdag kommer vi ha årsmötet (se tidigare uppdatering nedan) kl 18:00 på klubben. Mötet kommer vara begränsat till ett deltagarantal om högst 49 personer i lokalen. Möjlighet att deltaga digitalt kommer erbjudas samtliga medlemmar. Se kallelsen här. Förhoppningsvis kan vi komma igång snart efter mötet!

2020-05-28

Klubbens ordinarie verksamhet är i enlighet med nationella riktlinjer fortsatt nedstängd. Klubben kommer i maj/juni deltaga på årsmöten för kampsportsförbundet och olika underförbunden. Ny information angående verksamheten kommer delges er medlemmar i juni.

Styrelsen beslutar även att årsmöte kommer hållas i klubbens lokal den 17 juni klockan 18. Mötet kommer vara begränsat till ett deltagarantal om högst 49 personer i lokalen. Möjlighet att deltaga digitalt kommer erbjudas samtliga medlemmar. Detaljerad information kommer i separat inlägg.

Däremot kan vi meddela att det finns möjlighet för några utomhusträning (stående) för medlemmar. För detta behövs en föranmälan göras, detta och mer information om passet finns på klubbens Facebook -grupp.

Då vi har ett även antal elitutövare i MMA, tränar dessa i små grupper några gånger i veckan för att vara redo för kommande matcher.

mvh

Styrelsen

2020-04-19

Det finns inget vi önskar mer än att öppna upp verksamheten som vanligt och vi längtar tills det att vi får möjligheten igen. Vi följer information från Folkhälsomyndigheten och Riksidrottsförbundet och som det ser ut i dagsläget har vi inte möjlighet att öppna upp utan att allvarligt riskera hälsan hos våra medlemmar.

Vi kommunicerar också löpande med våra syskonföreningar runtom i Sverige och Europa, och indikationerna därifrån ger samma bild. Verksamheter hålls stängda, dels på grund av myndigheternas krav och för att säkra hälsan för de medlemmar som finns.

Däremot har vi passat på att genomföra eftersatt renovering av lokalen under stängningen: tak, el och ventilation är nu fixat. Kommer bli skönt att komma tillbaka efter detta!

Ta hand om varandra!

Styrelsen

2020-03-29

Tyvärr måste vi i styrelsen meddela att all ordinarie verksamhet är inställd tillsvidare. Styrelsen har även beslutat att föreningens årsmöte skjuts upp tillsvidare. Beslutet sker med anledning av rekommendationer från Riksidrottsförbundet, Budo och kampsportsförbundet samt Folkhälsomyndigheten. Styrelsen vill göra medlemmar uppmärksamma på att föreningens stadgar stipulerar att årsmöte ska hållas senast den sista mars varje år. Vi följer rapportering kring covid-19 och löpande info kommer då vi vet mer. Vi tackar för förståelsen! Ta hand om varandra!

Vid frågor kan ni vända er till styrelsen.

2020-03-15

Förtydligande av den tillfälliga stängning av klubben till en början fram till och med 2020-03-22. Stängningen innebär att verksamheten på klubben är stängd för samtliga aktiviteter. För att uppfylla redan ingångna tävlingsåtaganden har styrelsen medgett undantag för medlemmar som har tävlingar i närtid. Undantaget innebär att tillgång till klubben medges för individuell förberedelse med sparring och coachning så länge tävlingsåtagande föreligger. Har ni frågor eller funderingar kontakta styrelsen via mail: styrelsen.akademinord [at ] gmail.com eller messenger.

2020-03-13

På grund av den ökade risken för allmän smitta av coronaviruset så har styrelsen beslutat att från och med idag, fredagen den 13 mars, tillfälligt stänga klubben. Stängningen varar fram till den 22 mars och innebär att samtliga pass är inställda under aktuell period.

Detta gör vi för att förhindra att du som tränande ska riskera att bli smittad.

Ytterligare information kommer publiceras på klubbens sociala medier samt på hemsidan under helgen.

Vid frågor kontakta styrelsen på styrelsen.akademinord [at] gmail.com eller via Facebook/Instagram.

/Styrelsen

Coronavirus och influenssatider – riktlinjer

Vi ser just nu en större spridning av coronavirus på vissa platser runtom i världen. Eftersom det är kontaktsporter vi håller på med är det viktigt att ni som varit i områden (under t.ex. sportlovet) där viruset sprids, undviker att träna i lokalen under de 14 dagar av karantän som rekommenderas av myndigheter.

Detta för att respektera varandra men också medlemmar/anhöriga med nedsatt immunförsvar och medlemmar med mål att tävla. Detta måste respekteras!

Om ni har varit i dessa områden och utvecklar feber, hosta eller svårigheter att andas ska ni ta kontakt med 1177 för rådgivning. Läs mer på:
https://www.1177.se/aktuellt/nytt-coronavirus-covid-19/
Rent generellt gäller att man aldrig ska träna när man har feber. Även vid lättare förkylning rekommenderas man inte att träna. Hänvisar till info på 1177:
https://www.1177.se/…/kan-man-trana-fast-man-ar-lite-sjuk/

En hög handhygien och nys i t.ex. armveck så att inte spridning av virus och bakterier skall förekomma. Smittspridning sker till störs del via droppar i från t.ex. nysning och saliv / spott mm.

Städa väl, ta hand om din personliga hygien och RESPEKTERA samt ta hand om varandra.

Styrelsen